Home Giới thiệu

Giới thiệu

Chủ tịch danh dự đầu tiên của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đối với cán bộ, hội viên, thanh thiếu niên Chữ thập đỏ Việt Nam: “Phải xuất phát từ tình yêu thương nhân dân tha thiết mà góp phần bảo vệ sức khỏe nhân dân và làm mọi việc có thể làm được để giảm bớt đau thương cho họ”

Hội Chữ thập đỏ tỉnh Thanh Hóa thuộc hệ thống tổ chức của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam; là tổ chức xã hội của quần chúng, hoạt động vì mục tiêu nhân đạo – hòa bình – hữu nghị, góp phần thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh, vì hạnh phúc của nhân dân. Hội là thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, thành viên của Phong trào Chữ thập đỏ – Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế. Hội hoạt động theo Hiến pháp và Pháp luật của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Điều lệ Hội và 7 nguyên tắc cơ bản của Phong trào Chữ thập đỏ: Nhân đạo, Vô tư, Trung lập, Độc lập, Tự nguyện, Thống nhất, Toàn cầu.

Hội Chữ thập đỏ tỉnh Thanh Hóa thành lập ngày 23/11/1957. Trải qua hơn 60 năm, Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã không ngừng phát triển cả về số lượng và chất lượng, xứng đáng với vai trò là tổ chức nòng cốt trong các hoạt động nhân đạo, góp phần tích cực thực hiện chính sách an sinh xã hội của tỉnh nói riêng và cả nước nói chung.

TỔ CHỨC BỘ M​ÁY HỘI CHỮ THẬP ĐỎ TỈNH THANH HÓA

1. Thường trực tỉnh Hội

STT

Họ và tên

Chức danh

Số điện thoại

Địa chỉ Email

1

Trịnh Thị Tiếp

Chủ tịch

0983.907.228

Trinhtiep67snv@gmail.com

2

Lê Xuân Hảo

Phó Chủ tịch

0949.024.760

Lexuanhaorc@gmail.com

3

Phạm Hùng Mạnh

Phó Chủ tịch

0912.162.588

Hungmanh568@gmail.com

4

Nguyễn Thị Thu Hà

Phó Chủ tịch

0977.270.200

Thuhahctd@gmail.com

2. Các phòng, ban chuyên môn

2.1. Phòng Tổ chức – Hành chính – Tổng hợp

STT

Họ và tên

Chức danh

Số điện thoại

Địa chỉ Email

1

Ngô Thị Ngoan

Chuyên viên

0914.741.981

Ngongoan.7481@gmail.com

2

Lê Thị Linh

Chuyên viên

0966.030.138

Lelinhctd91@gmail.com

3

Hoàng Thu Thủy

Kế toán trưởng

0973.417.934

Thuyhoang.kdcn@gmail.com

4

Hoàng Huy Long

Lái xe

0985.891.713

5

Nguyễn Quốc Huy

Bảo vệ

0934.648.501

2.2. Ban Công tác xã hội

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Địa chỉ Email

1

Mai Thị Thùy

Cán bộ

0949.025.539

Maithuyctd@gmail.com

2

Ninh Viết Thành

Chuyên viên

01697.993.698

Ninhthanh2711@gmail.com

2.3. Ban Chăm sóc sức khỏe – Hiến máu tình nguyện

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Địa chỉ Email

1

Nguyễn Thị Mạnh

Trưởng ban

0966.883.377

Manhnguyen.ctd77@gmail.com