Danh sách các đối tượng hưởng lợi từ Chương trình “Tết Nhân ái” Xuân Qúy Mão năm 2023

Danh sách các đối tượng là nạn nhân da cam, người có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 được hỗ trợ tại Chương trình “Tết Nhân ái” Xuân Qúy Mão năm 2023. Nguồn kinh phí được Hội đồng Quản lý Qũy hoạt động Chữ thập đỏ hỗ trợ.

DS ho tro nguoi co HCKK bi anh huong boi Covid19 dip Tet Nhan ai nam 2023.pdf
DS ho tro nan nhan da cam dip Tet Nhan ai nam 2023.pdf

Leave a Reply

Your email address will not be published.