Tập huấn dự án “Xanh hóa hoạt động giảm nhẹ rủi ro thiên tai của Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ”

Dự án “Xanh hóa hoạt động giảm nhẹ rủi ro thiên tai của Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ: Bảo vệ tính mạng thông qua việc hòa hợp với thiên nhiên” (Greening DRR) là dự án toàn cầu, được thực hiện tại 03 quốc gia trên thế giới trong đó có Việt Nam, do Cơ quan phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tài trợ thông qua Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) Mỹ.

Tại Việt Nam, Hội CTĐ đã chọn thực hiện dự án tại tỉnh Thanh Hóa, tổng kinh phí hỗ trợ là 275.000USD (tương đương khoảng 6,3 tỷ đồng). Tại tỉnh Thanh Hóa, dự án được triển khai tại 03 xã: Xã Yên Nhân (miền núi, huyện Thường Xuân), xã Nga Tiến (miền biển, huyện Nga Sơn) và xã Yến Sơn (vùng trung du, huyện Hà Trung).

Nhóm hỗ trợ kĩ thuật dự án Greening DRR của xã Yên Nhân (huyện Thường Xuân)

Trong tháng 8/2022, Dự án đã tổ chức tập huấn tại 02 xã Yên Nhân và Nga Tiến. Từ 12-16/9/2022 tổ chức tập huấn tại xã Yến Sơn.

Với mục tiêu: Tăng cường khả năng phục hồi của các cộng đồng khi phải đối mặt với các hiểm họa thiên nhiên trong các môi trường đa dạng, bao gồm cả đô thị, nông thôn hoặc hải đảo, thông qua việc áp dụng các giải pháp dựa vào thiên nhiên (viết tắt là NbS) với sự hợp tác của các chuyên gia và các bên liên quan tại địa phương.

03 xã mục tiêu tại tỉnh Thanh Hóa được lựa chọn theo tiêu chí:

  • Thường xuyên xảy ra thiên tai, với thực trạng đa rủi ro.
  • Năng lực của chính quyền địa phương để thực hiện các hành động liên quan đến Giảm nhẹ rủi ro thiên tai (DRR) còn thấp.
  • Sự sẵn sàng và động lực của cộng đồng và chính quyền địa phương tham gia và hỗ trợ vào các hoạt động của dự án.
  • Sự đa dạng về bối cảnh của các cộng đồng được lựa chọn. 
Dự án tập huấn tại xã Yến Sơn (huyện Hà Trung)

Các hoạt động chính của dự án gồm: Thành lập và tập huấn nâng cao năng lực cho các cán bộ kỹ thuật và cán bộ dự án chính về Giảm nhẹ rủi ro thiên tai – thân thiện với môi trường dựa vào cộng đồng (eco – DRR); Thực hiện đánh giá cấp cộng đồng với góc nhìn hệ sinh thái dựa theo các công cụ hướng dẫn đánh giá năng lực, tình trạng dễ bị tổn thương của môi trường được cập nhật hoặc các công cụ khác; Xây dựng và thực hiện kế hoạch hành động cộng đồng về eco – DRR; Tài liệu hóa và chia sẻ các bài học và thực hành tốt thông qua hội thảo, xuất bản các nghiên cứu điển hình ..v..v..

Như vậy, có thể nói rằng với dự án Greening DRR đang triển khai tại 03 xã mục tiêu của Thanh Hóa, cộng đồng dân cư sẽ cùng nhau trực tiếp tham gia đánh giá rủi ro thiên tai tại địa bàn mình sinh sống, cùng lựa chọn phương án tối ưu để giảm nhẹ được mức độ rủi ro nếu thiên tai xảy ra bằng giải pháp thân thiện với môi trường. Dự án sẽ hỗ trợ kinh phí để địa phương thực hiện phương án tối ưu eco – DRR mà cộng đồng đã cùng đánh giá và lựa chọn. Nếu việc này đạt hiệu quả cao, mang lại nhiều lợi ích cho cộng đồng dân cư thì chúng ta sẽ thực hiện việc tuyên truyền, nhân rộng để ngày càng nhiều cộng đồng dân cư được hưởng lợi.

Dự án Greening DRR được thực hiện tại Thanh Hóa từ tháng 7/2021 đến tháng 6/2023, sẽ tiếp cận trực tiếp được 1.390 người tại 03 xã mục tiêu.

Tin bài:
Theo: Tâm Ánh (nhandaoonline.vn)

Leave a Reply

Your email address will not be published.