Home Văn bản

Văn bản

STT Số hiệu biên bản Ngày ban hành Người ký File đính kèm
1 KH24 về phương án xử lý khi có F0, F1, F2 tại Trung tâm 15/09/2021 Giám đốc Đào Quốc Thắng Tải tài liệu
2 Thông báo về việc tăng cường các biện pháp thực hiện nghiêm giãn cách xã hội để ngăn chặn dịch bệnh Covid - 19 23/08/2021 Giám đốc Đào Quốc Thắng Tải tài liệu
3 KH 21 - Triển khai thực hiện chỉ thị 17/CT-UBND ngày 23/7/2021 của UBND TP HN và kế hoạch số 299/SVHTT ngày 24/07/2021 của Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội về công tác phòng chống dịch covid 19 26/07/2021 Giám đốc Đào Quốc Thắng Tải tài liệu
4 Thông báo về kết luận cuộc họp phòng, chống dịch bệnh Covid - 19 20/07/2021 Giám Đốc Đào Quốc Thắng Tải tài liệu
5 Thông báo về việc triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid - 19 trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh 19/07/2021 Giám đốc Đào Quốc Thắng Tải tài liệu
6 Thông báo về việc triển khai thực hiện kiểm soát thông tin người ra vào đơn vị thuộc Trung tâm bằng việc quét mã QR 16/07/2021 Giám đốc Đào Quốc Thắng Tải tài liệu
7 Thông báo về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid - 19 03/06/2021 Giám đốc Đào Quốc Thắng Tải tài liệu
8 Nâng cao trách nhiệm trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid 19 26/05/2021 Giám đốc Đào Quốc Thắng Tải tài liệu
9 Thông báo về việc tăng cường ở mức cao nhất công tác phòng, chống dịch bệnh Covid - 19 25/05/2021 Giám đốc Đào Quốc Thắng Tải tài liệu
10 Báo cáo công tác phòng chống dịch Covid - 19 kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 24/05/2021 Đào Quốc Thắng Tải tài liệu
11 Thông báo kết luận cuộc họp về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid -19 và triển khai phương án huấn luyện theo Công văn số 1254/SVHTT-QLTDTT ngày 14/05/2021 của Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội 17/05/2021 Giám đốc Đào Quốc Thắng Tải tài liệu
12 Thông báo kết luận cuộc họp về công tác phòng chống dịch bệnh Covid 19 05/05/2021 Giám đốc Đào Quốc Thắng Tải tài liệu
13 Thông báo về việc tăng cường công tác phòng chống dịch Covid 19 28/04/2021 Giám đốc Đào Quốc Thắng Tải tài liệu
14 Tài liệu 3 05/05/2020 Lê Văn C Tải tài liệu
15 Tài liệu 1 02/02/2020 Lê Văn A Tải tài liệu